Trung Quốc Trạm trộn bê tông nhà sản xuất

Công ty TNHH công nghiệp bầu trời tài năng

Nhà sản xuất hàng đầu của Trạm trộn bê tông & Hệ thống băng tải ở Trung Quốc.

Kiểm soát chất lượng

Talented Sky Industry Co., Ltd Kiểm soát chất lượng

Talented Sky Industry Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

Talented Sky Industry Co., Ltd kiểm soát chất lượng 1

Talented Sky Industry Co., Ltd kiểm soát chất lượng 2

Được Trạm trộn bê tông & Trạm trộn RMC Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 0350520Q30115R1S
  ngày phát hành: 2020-05-09
  Ngày hết hạn: 2023-05-08
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Batching Plant,Belt Conveyors & Spare Parts...
  cấp bởi: Management System CNAS
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 0350520Q30115R1S
  ngày phát hành: 2020-05-09
  Ngày hết hạn: 2023-05-08
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Batching Plant,Belt Conveyors & spare parts...
  cấp bởi: Management System CNAS
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CE for Belt Conveyor
  Số: STT201620316
  ngày phát hành: 2016-11-06
  Ngày hết hạn: 2025-11-06
  Phạm vi/phạm vi: Belt Conveyor,Ruber Belt,Pulley,Drum,Roller,Idler,Frame
  cấp bởi: STT
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: CE for Concrete Batching Plant
  Số: STT20131021313
  ngày phát hành: 2016-11-06
  Ngày hết hạn: 2030-11-06
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Batching Plant: HZS60 to HZS240 etc.
  cấp bởi: STT
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Business License
  Số: 91370214MA3CREQP9F
  ngày phát hành: 2020-04-29
  Ngày hết hạn: 2050-04-28
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Mixing Plant,Belt Conveyor & all Accessories..
  cấp bởi: QingDao Administrative Approval Service Bureau
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Registered Trademark
  Số: 36484501
  ngày phát hành: 2019-10-07
  Ngày hết hạn: 2029-10-06
  Phạm vi/phạm vi: Batching Plant,Batcher,Mixer,Rubber Belt Conveyor.....
  cấp bởi: National Administrative Bureau of State Owned Property
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Safety Certificate of Approval For Mining Products
  Số: MCA160378
  ngày phát hành: 2019-07-05
  Ngày hết hạn: 2021-07-18
  Phạm vi/phạm vi: Belt Conveyor
  cấp bởi: State Association of Work Safety
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Construction Enterprise Qualification Certificate
  Số: 20430694
  ngày phát hành: 2017-06-05
  Ngày hết hạn: 2022-06-04
  Phạm vi/phạm vi: Municipal and steel structure engineering
  cấp bởi: Shandong Housing & Urban-Rural Committee
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Belt conveyor patent certificate
  Số: ZL201820764182.3
  ngày phát hành: 2019-02-15
  Ngày hết hạn: 2030-02-15
  Phạm vi/phạm vi: Belt Conveyor
  cấp bởi: State Intellectual Property Office
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Occupational Health and Safety Management Certificate
  Số: CQM14S11851R0M
  ngày phát hành: 2017-02-15
  Ngày hết hạn: 2020-02-14
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Mixing Plant,Belt Conveyor & Accessories.....
  cấp bởi: CQM
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: AAA Quality Service Integrity Enterprise
  Số: CN20171117007CEEC(1-2)
  ngày phát hành: 2017-11-23
  Ngày hết hạn: 2020-11-22
  Phạm vi/phạm vi: Batching Plant,Batcher,Mixer,Belt Conveyor,Mining......
  cấp bởi: China Enterprise Evaluation Management Committee
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: AAA Contract and Trustworthy Enterprise
  Số: CN20171117007CEEC(1-1)
  ngày phát hành: 2017-11-23
  Ngày hết hạn: 2020-11-22
  Phạm vi/phạm vi: Batching Plant,Batcher,Mixer,Belt Conveyor,Mining......
  cấp bởi: China Enterprise Evaluation Management Committee
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Conveyor Industry Level 1 Certificate
  Số: SNXHEX200810195332
  ngày phát hành: 2020-08-02
  Ngày hết hạn: 2050-08-02
  Phạm vi/phạm vi: Belt Conveyor,Rubber Belt,Pulley,Roller,Idler,Frame....
  cấp bởi: NRSRO
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: Chinese Famous Brand
  Số: QDS2017101218
  ngày phát hành: 2017-10-15
  Ngày hết hạn: 2050-10-15
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Mixing Plant,Belt Conveyor & Accessories.....
  cấp bởi: China Enterprise Dev. Institute & Chamber of Commerce
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: High-tech Enterprises
  Số: 91370214MA3CREQP9F
  ngày phát hành: 2019-10-05
  Ngày hết hạn: 2050-10-05
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Mixing Plant,Belt Conveyor & Accessories.....
  cấp bởi: Beijing Huasheng United Credit Evaluation Center
 • Talented Sky Industry Co., Ltd
  Tiêu chuẩn: License for Manufacturing Measuring Instruments
  Số: 09000023
  ngày phát hành: 2017-09-25
  Ngày hết hạn: 2029-09-25
  Phạm vi/phạm vi: Concrete Mixing Plant,Belt Conveyor & Accessories.....
  cấp bởi: Qingdao Technical Supervision Bureau
Chi tiết liên lạc